Disclaimer

Geachte bezoeker

Dank voor het bezoeken van onze website. De gegevens die U hierop kan terugvinden, worden U gratis ter beschikking gesteld ingevolge Uw opzoeking en worden regelmatig bijgewerkt. Evenwel kan U uit die gegevens geen juridische gevolgtrekkingen maken. De aangeduide gegevens zijn indicatief en er wordt geen garantie omtrent volledigheid en accuraatheid gegeven.

Onze website heeft enkel de bedoeling U bepaalde informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten. Dit betreft louter basisinformatie. Voor het vervolledigen van die informatie dient U NIGUAL GROUP zelf te contacteren.

NIGUAL GROUP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan enige aansprakelijkheid ten onze laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. NIGUAL GROUP neemt geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op websites die U kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links.

Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de rechtbanken te Antwerpen, onder Belgisch recht.

Algemene voorwaarden De Algemene Voorwaarden van NIGUAL zijn van toepassing op al onze diensten.

Kopie van deze algemene voorwaarden kan U raadplegen op volgende link: Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendomsrecht Deze website is eigendom van NIGUAL GROUP BVBA met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen, Krugerstraat 63 en met ondernemingsnummer 0699.927.155.

Alle logo’s, beelden, inhoud en vormgeving die U op deze website aantreft, zijn beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Daarom mag niets uit deze website worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de onderscheiden rechthebbenden.